Úvodní strana » Průmyslové betonové podlahy a potěry

Strojně hlazené betonové podlahy (pancéřové podlahy)

Jedná se o nejrozšířenější druh podlah na našem trhu. Aplikují se zejména u novostaveb nebo u provozů se zcela poničeným podkladem, kde opravy nejsou ekonomicky výhodné. Dále do výrobních a skladových prostor, velkokapacitních parkingů, pro venkovní manipulační plochy, pro podlahy supermarketů a dalších. 
Řeší se jako samonosné (ne v případě plastbetonu), splňují vysoké požadavky na životnost, zatížení a pevnost. Aplikují se od tloušťky cca 100mm v závislosti na budoucím zatížení, které je podloženo statickým výpočtem. Výztuha může být buďto rozptýlená (do směsi se vsypou ocelové drátky popř. polypropylénová vlákna), nebo pevná (svařené kari-sítě)

Povrch je strojně zahlazen do hladké bezprašné podoby. Odolnost povrchu v obrusu je volitelně zvýšena použitím minerálního vsypu, který vytváří s nosnou konstrukcí monolitickou vrstvu. Druh použitého vsypu je zvolen podle náročnosti provozu. Po aplikaci se v podlaze nařežou dilatační spáry, keré se dodatěčně vyplní a zamezí se tak vzniku nežádoucích "divokých" trhlin. Hovoříme o řízené dilataci.
Pokládka nové základové desky bývá zpravidla nejefektivnějším a cenově nevýhodněším řešením!
Pracujeme s materiály Panbex, MasterTop (Basf), Cobet, Mapei a dalšími.

Technologický postup aplikace betonových podlah

  • Izolace stávajícího podkladu (hydroizolace, radonová izolace, separační fólie)
  • Uložení obvodové dilatace - Mirelon
  • Uložení betonové směsi (nejčastěji Beton B25-B30)
  • Vyrovnání plochy pomocí rotačních laserů a vibrační plovoucí lišou
  • Aplikace vsypu (je-li vyžadována)
  • Strojní zahlazení plochy speciálními stroji (správnou dobu hlazení určí náš technolog na základě okolních vlivů - typ betonové směsi, relativní vlhkost prostředí, teplota okolí, a podobně. Tato doba se může výrazně lišit u jednotlivých případů)
  • Aplikace uzavíracího postřiku ihned po ukončení hladícího procesu
  • Prořezání dilatačních spár v osovém modulu do 1/3 vrstvy, maximálně do 48hodin po betonáži
  • Vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem